METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2012, 12.10.2012

Puukauppa, syyskuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun puukauppa jäi 2,7 miljoonaan kuutiometriin

Kesäkuun jälkeen puukauppa on käynyt vaisusti niin, että vaihdetut määrät heinä-syyskuussa ovat jääneet noin kolmanneksen viimevuotisesta samoin kuin edeltävän 10-vuotiskauden saman jakson keskimäärästä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Syyskuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,7 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on kolmanneksen vähemmän kuin syyskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Ero edellisvuoden syyskuuhun on paljon pienempi, -10 prosenttia. Kantohinnat olivat keskimäärin hyvin lähellä elokuun keskihintoja. Edellisvuoden syyskuun keskihintoihin verraten tukkipuun nimellinen kantohintataso on nyt 3–6 prosenttia ja kuitupuun 2–8 prosenttia alempi.

Syyskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 54,1 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 47,1 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 14,9 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,6 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein määräpainoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Syyskuun indeksiarvot olivat eri puutavaralajeilla 0–4 prosenttia joulukuun 2010 tasoa (vertailutaso) korkeampia paitsi kuusikuitupuulla, jonka indeksiluku jäi noin 4 prosenttia alle mainitun lähtötason.

Tammi-syyskuun puukaupan volyymi oli 20,3 miljoonaa kuutiometriä. Se on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 5 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Hankintakauppojen osuus on noin viidennes.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on tammi-kesäkuussa jäänyt noin 10 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-elokuussa edellisvuoden tasolla.

Puukauppatilaston kattavuus edelleen 83 prosenttia

Metlassa on heinäkuussa 2012 päivitetty laskelmat yksityismetsien puukauppatilaston kattavuudesta. Tilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien koko puukaupasta. Kuitupuun kohdalla kattavuus on noin 87 % ja tukkipuussa 78 %. Puukauppatilasto perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos puukauppamäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35–1,40.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte