METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2012, 11.6.2012

Puukauppa, toukokuu 2012

Toimittaja: Aarre Peltola

Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat toukokuussa yksityismetsistä 3,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä raakapuuta. Määrä ylitti noin 80 prosentilla kymmenen edeltävän vuoden toukokuun keskiarvon. Raakapuun hinta oli toukokuussa nousussa.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puukauppa piristyi selvästi toukokuussa. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toukokuun puunostot ylsivät 3,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli melkein kaksinkertainen viimevuotiseen verrattuna. Viimeisen kymmenen vuoden aikana puun ostot toukokuussa ovat olleet tätä suuremmat vain ennen taantumaa vuonna 2007.

Tammi–toukokuun puun ostot päätyivät 11,5 miljoonaan kuutiometriin, eli toukokuussa ostettiin kolmannes alkuvuoden puusta. Viime vuodesta kumulatiiviset puun ostot tuplaantuivat. Edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna puun ostot olivat kuitenkin vain 15 prosenttia suuremmat. Ostetusta puusta oli tukkia 5,2 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 5,9 miljoonaa kuutiometriä.

Sekä tukki- että kuitupuun kantohinnat olivat toukokuussa nousussa. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 55,30 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 56,30 euroa kuutiometriltä. Nimellishinta nousi mäntytukilla edelliskuukaudesta 2 prosenttia ja kuusitukilla 3 prosenttia. Uudistushakkuissa mäntytukista maksettiin 57,30 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 57,40 euroa kuutiometriltä. Mänty- ja kuusitukkien kantohinnat ovat olleet alkuvuoden tasaisessa nousussa.

Mäntykuitupuun kantohinta ylsi toukokuussa 16,00 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 18,30 euroon kuutiometriltä. Mäntykuitupuu kallistui huhtikuusta prosentilla ja kuusikuitupuu 4 prosentilla. Harvennushakkuissa mäntykuitupuusta saatiin 15,30 euroa kuutiometriltä ja kuusikuitupuusta 16,30 euroa kuutiometriltä. Myös kuitupuun kantohintojen nousu alkoi pian vuoden vaihteen jälkeen.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte