METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2012, 6.6.2012

Kantorahatulot 2011

Toimittaja: Esa Uotila

Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti 5 prosenttia vuonna 2011

Vuonna 2011 metsänomistajat saivat bruttokantorahatuloja 1,8 miljardia euroa. Vaikka nimellisesti tulot nousivat 3 prosenttia edellisvuodesta, reaalisesti ne laskivat 5 prosenttia. Yksityismetsänomistajien osuus kantorahatuloista oli 82 prosenttia.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Vuonna 2011 bruttokantorahatuloja kertyi yhteensä 1,81 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot laskivat reaalisesti 5 prosenttia, kun rahanarvon muutoksen mittarina käytettiin tukkuhintaindeksiä. Tulot jäivät 14 prosenttia alemmiksi kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo. Yksityismetsistä tuloja saatiin 1,48 miljardia euroa (–5 % edellisvuodesta), ja metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hallinnoimista valtion metsistä yhteensä 0,33 miljardia euroa (–9 %). Yksityismetsänomistajien tulot olivat 17 prosenttia, ja metsäteollisuuden ja valtion 2 prosenttia pienemmät kuin vuosina 2001–2010 keskimäärin.

Tukkipuun osuus tuloista oli 68 prosenttia eli pari prosenttiyksikköä pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Puutavaralajeittain tarkasteltuna kantorahatuloja saatiin eniten kuusitukista ja kuitupuutavaralajeista tärkein oli neljättä vuotta peräkkäin mäntykuitupuu. Yksityismetsissä pystykauppojen osuus kantorahatuloista oli 82 prosenttia, eli saman verran kuin edellisvuonna ja pari prosenttiyksikköä edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän.

Bruttokantorahatulot laskivat Ahvenanmaalla ja 11 metsäkeskuksen alueella, suhteellisesti eniten Lounais-Suomessa (–14 %) ja Etelä-Savossa (–13 %). Kantorahatulot nousivat vain Pohjois-Savossa (+7 %) ja Pohjois-Karjalassa (+3 %). Suurimmat kantorahatulot kertyivät Etelä-Savon (204 milj. €) ja Häme-Uusimaan (186 milj. €) metsäkeskusten alueilta. Yksityismetsissä hehtaarikohtaiset kantorahatulot olivat 112 euroa, ja metsäteollisuuden ja valtion metsissä 47 euroa.

Nimelliset bruttokantorahatulot olivat pari prosenttia korkeammat kuin edellisvuonna tukkipuuhakkuiden pienen lisääntymisen ja puutavaralajeittaisten nimellisten kantohintojen 2–8 prosentin nousun takia. Reaalisesti kantohinnat kuitenkin laskivat 1–6 prosenttia, sillä tukkuhintaindeksillä laskettu infl aatio nousi 8,5 prosenttiin. Vuonna 2011 tukkuhintaindeksin ja elinkustannusindeksin perusteella lasketun inflaation ero oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen suuri, sillä elinkustannusindeksin perusteella inflaatio jäi 3,5 prosenttiin.

Vuonna 2011 markkina- ja kotitarvepuun lisäksi runkopuuta hakattiin lämpö- ja voimalaitoksille energiapuuksi 3,6 miljoonaa kuutiometriä, josta 85 prosenttia oli pienpuuta. Hakkuista valtaosa tehtiin yksityismetsistä, mutta tilastoinnissa jaottelua omistajaryhmittäin ei pystytä tekemään. Myöskään energiapuun kantohinnoista ei ole luotettavaa ja kattavaa tilastotietoa. Rungoista tehdystä energiapuusta saatu kantorahatulo olisi 5 euron kantohinnalla noin 18 miljoonaa euroa. Muuta kuin runkopuuta kerättiin lämpö- ja voimalaitosten energiakäyttöön 3,2 miljoonaa kuutiometriä.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot Metsätilastotiedotteessa ja Metinfo Tilastopalvelussa toukokuussa metsäkeskuksittaisten hakkuutilastojen ilmestymisen jälkeen.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte