METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2012, 7.12.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Lokakuussa hakkuutahti oli vilkas. Yksityismetsien hakkuumäärä nousi viisi prosenttia ja yhtiöiden ja valtionmetsien hakkuut kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Lokakuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja kahdeksan prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävän kymmenvuotisjakson lokakuiden hakkuiden vertailussa nyt hakattu määrä oli kolmanneksi suurin.

Lokakuussa yksityismetsistä kertyi 4,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä, 3,8 miljoonaa kuutiometriä, nousi kolme prosenttia keskimääräistä suuremmaksi. Hankintakauppojen puuta vastaanotettiin 0,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin keskimääräistä enemmän.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä hakkuita tehdään edelleenkin vilkkaaseen tahtiin. Lokakuussa yhtiöiden ja valtionmetsien hakkuista kertyi puuta yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli kahdeksan prosenttia vuodentakaista ja 28 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Lokakuussa tukkipuun ja kuitupuun hakkuumäärät olivat yhtä suuret eli 2,7 miljoonaa kuutiometriä kummankin. Tukkien määrä oli kolme ja kuitupuun määrä 11 prosenttia keskimääräistä suurempi. Mänty- ja kuusitukkeja hakattiin enemmän kuin kertaakaan aiemmin kuluvan vuoden aikana: mäntytukkeja 1,4 ja kuusitukkeja 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–lokakuussa on hakattu markkinapuuta kaikkiaan 44,1 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 18,4 ja kuitupuuta 25,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli yhden prosentin ja kuitupuun määrä kaksi prosenttia viimevuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte