METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2012, 5.11.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Syyskuun hakkuut 4,4 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuussa yksityismetsien hakkuutahti hidastui yhtiöiden ja valtionmetsien hakkuiden edetessä keskimääräistä vilkkaampina.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Syyskuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista ja seitsemän prosenttia keskimääräistä* pienempi.

Syyskuussa kolme neljäsosaa hakkuumäärästä eli 3,4 miljoonaa kuutiometriä puuta oli hakattu yksityismetsistä. Määrä jäi 12 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä pienemmäksi. Yksityismetsien hankintakaupoista vastaanotettiin puuta edelleen keskimääräistä enemmän. Syyskuussa hankintapuun määrä, 0,4 miljoonaa kuutiometriä, oli kahdeksan prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykaupoista kertyi puuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä hakkuutahti on pysynyt hyvänä. Syyskuussa yhtiöiden ja valtionmetsien puuta kertyi yhteensä 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli kaksi prosenttia vuodentakaista ja kymmenen prosenttia keskimääräistä enemmän.

Syyskuussa hakattiin tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 17 prosenttia keskimääräistä pienempi ja kuitupuun 2 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Tammi–syyskuussa on hakattu markkinapuuta kaikkiaan 38,6 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 15,7 ja kuitupuuta 22,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli kaksi prosenttia ja kuitupuun määrä kolme prosenttia viimevuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte