METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2012, 26.9.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Elokuussa markkinahakkuista kertyi puuta kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Elokuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia pienempi kuin viime vuoden elokuussa. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla elokuun hakkuumäärä on ollut keskimäärin 4,4 miljoonaa kuutiometriä, mihin verrattuna nyt hakattu määrä oli neljä prosenttia suurempi.

Elokuun hakkuista 74 prosenttia eli 3,4 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Hakkuumäärä supistui vuoden takaisesta 10 prosenttia, mutta ylitti keskimääräisen* yksityismetsien hakkuumäärän yhdellä prosentilla. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä, 3,0 miljoonaa kuutiometriä, jäi 11 prosenttia edellisvuotista ja kolme prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Hankintakauppapuuta sen sijaan vastaanotettiin kolmanneksen enemmän kuin elokuussa keskimäärin eli kaikkiaan 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä supistui vuoden takaisesta 4 prosenttia, mutta oli kuitenkin 17 prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla elokuussa keskimäärin.

Elokuussa tukkipuun hakkuumäärä, 2,0 miljoonaa kuutiometriä, jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta kertyi 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Tammi–elokuussa on hakattu markkinapuuta kaikkiaan 34,2 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 13,7 ja kuitupuuta 20,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli yhden prosentin ja kuitupuun määrä kaksi prosenttia viimevuotista pienempi. Mäntytukkeja hakattiin 6,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuusitukkien määrä, 6,9 miljoonaa kuutiometriä, oli puolestaan kolme prosenttia edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte