METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2012, 31.8.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,1 miljoonaa kuutiometriä

Heinäkuussa hakattiin markkinapuuta aiempaa runsaammin ja hakkuumäärä nousi viisi prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Heinäkuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä* suurempi.

Heinäkuun hakkuista 1,5 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Hakkuumäärä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista ja kolme prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintapuun määrä, 0,3 miljoonaa kuutiometriä, oli kaikkien heinäkuiden hankintahakkuiden tilastossa toiseksi suurin. Edellisvuoteen verrattuna hankintapuun määrä kasvoi 44 prosenttia pystykauppapuun määrän (1,2 milj. m³) supistuessa yhden prosentin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut jatkuivat tavanomaista vilkkaampaan tahtiin ja niistä korjattiin puuta lähes viidennes enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla heinäkuussa keskimäärin. Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin.

Heinäkuussa hakattiin tukkipuuta 0,8 ja kuitupuuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna suhteellisesti eniten kasvoi mäntytukkien hakkuumäärä (+18%). Yhteensä tukkipuun määrä nousi edellisvuodesta 11 prosenttia, mutta jäi 12 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuun hakkuumäärä puolestaan kasvoi kaksi prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Kuluvan vuoden hakkuista on kertynyt puuta viimevuotiseen tahtiin. Tammi–heinäkuussa on hakattu markkinapuuta kaikkiaan 29,6 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 11,6 ja kuitupuuta 17,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli yhden prosentin viimevuotista suurempi ja kuitupuun määrä yhden prosentin pienempi. Havutukeista männyn (5,3 milj. m³) hakkuumäärä supistui neljä prosenttia ja kuusen (5,9 milj. m³) hakkuumäärä kasvoi kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte