METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 34/2012, 9.8.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuita tehtiin vilkkaasti kesäkuussakin. Korjuumäärä nousi viidenneksen keskimääräistä suuremmaksi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kesäkuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta lähes samaan tahtiin kuin vuosi sitten eli kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Keskimääräisiin* kesäkuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli viidenneksen suurempi.

Kesäkuussa 75 prosenttia hakkuumäärästä eli 2,7 miljoonaa kuutiometriä puuta oli peräisin yksityismetsistä. Hankinta­kaupoista vastaanotetun puun osuus yksityismetsien hakkuumäärästä oli kolmannes määrän noustessa 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Tämä on toiseksi suurin hankintapuumäärä kaikkien kesäkuiden tilastohistoriassa. Vuoden­takaiseen verrattuna hankintapuuta kertyi 42 prosenttia ja keskimääräiseen verrattuna peräti 60 prosenttia enemmän. Pystykauppojen puuta hakattiin viimevuotista vähemmän, kaikkiaan 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 0,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen enemmän kuin kesäkuussa keskimäärin.

Vuoden alkupuoliskolla (tammi–kesäkuu 2012) markkinahakkuista on kertynyt puuta kaikkiaan 27,5 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuuta hakattiin 10,9 miljoonaa kuutiometriä eli yhtä paljon kuin vuosi sitten ja edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Vuodentakaiseen verrattuna kuusitukkien määrä (5,4 milj. m³) kasvoi kuusi prosenttia ja mäntytukkien (5,0 milj. m³) supistui viisi prosenttia. Kuitupuuta korjattiin 16,2 miljoonaa kuutio­metriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista pienempi ylittäen kuitenkin keskimääräisen kuudella prosentilla. Mänty­kuitu­puuta hakattiin 7,9 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia edellisvuotista enemmän. Kuusikuitupuun ja lehti­kuitu­puun määrät puolestaan pienenivät, edellisen kaksi ja jälkimmäisen kahdeksan prosenttia.

Päättyneen hakkuuvuoden (heinäkuu 2011–kesäkuu 2012) kertymä oli kaikkiaan 54,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 0,3 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista suurempi.

Tukkipuuta hakattiin 23,2 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä hakkuuvuonna. Kuitupuun määrä puolestaan supistui kahdella prosentilla 30,4 miljoonaan kuutiometriin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 2002–2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte