METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2012, 4.7.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2012

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuustuotteiden vaisuista markkinanäkymistä huolimatta teollisuuden puunhankinta on alkuvuonna ollut viimevuotisella tasolla.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Kesää kohti hakkuut pienenevät, vähennys huhtikuusta oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Kolme neljäsosaa (2,6 milj. m³) hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli korkea, 36 prosenttia. Toukokuun hakkuut olivat lähes kymmeneksen suuremmat kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 3 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 200 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Tammi-toukokuun hakkuumäärä, 23,9 miljoonaa kuutiometriä, oli edellisvuoden tasolla. Suurin suhteellinen muutos edellisvuodesta oli hankintahakkuiden 18 prosentin kasvu. Tammi-toukokuun hakkuumäärä oli kolme prosenttia korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Heinäkuusta alkaa toinen kumulatiivisen hakkuumäärän seuranta. Aikavälillä heinäkuu 2011-toukokuu 2012 hakkuut olivat 50,7 miljoonaa kuutiometriä eli edellisen vastaavan aikavälin tasolla. Viime vuosina mäntykuitupuu on ollut eniten hakattu puutavaralaji, mikä heijastelee myös harvennusikäisten männiköiden runsautta.

Puuta hankitaan myös ulkomailta. Hakkuiden tapaan myös raakapuun tuonti on tähän asti ollut edellisvuoden tasolla.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte