METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 25/2012, 7.6.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Huhtikuussa hakkuita tehtiin edelleen vilkkaaseen tahtiin. Korjuumäärä oli kuusi prosenttia keskimääräistä suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Huhtikuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta samaan tahtiin kuin vuosi sitten eli kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson huhtikuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kuusi prosenttia suurempi.

Yksityismetsien osuus huhtikuun hakkuista oli 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen hakkuista kertyi puuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin huhtikuussa keskimäärin*. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä, 1,1 miljoonaa kuutiometriä, oli puolestaan kuusi prosenttia keskimääräistä pienempi. Vuodentakaiseen verrattuna hankintapuun määrä kasvoi noin kolmanneksen.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä oli 1,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes neljänneksen enemmän kuin huhtikuussa keskimäärin. Etenkin yhtiöiden metsissä hakkuita on tehty viime kuukausina selvästi keskimääräistä reippaampaan tahtiin. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden yhteenlaskettu hakkuumäärä yhtiöiden metsissä oli 44 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Huhtikuussa hakattiin tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna tukkipuun määrä pieneni neljä prosenttia kuitupuun määrän kasvaessa prosentin verran. Mäntytukkien hakkuut (0,8 milj. m³) supistuivat edelleen ja olivat nyt 12 prosenttia vuodentakaista pienemmät. Kuusitukkien määrä puolestaan kasvoi kuudella prosentilla 0,8 miljoonaan kuutiometriin. Mäntykuitupuun hakkuut (1,4 milj. m³) lisääntyivät viisi prosenttia ja kuusikuitupuun (0,8 milj. m³) kaksi prosenttia edellisvuodesta. Lehtikuitupuun hakkuumäärä, myös 0,8 miljoonaa kuutiometriä, jäi viisi prosenttia viimevuotista pienemmäksi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 2002-2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte