METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2012, 4.5.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 6,0 miljoonaa kuutiometriä

Maaliskuussa hakkuutyömailla oli sama tahti kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan puuta korjattiin 6 miljoonaa kuutiometriä; mäntykuitupuuta kertyi ennätysmäärä eli 1,6 miljoonaa kuutiometriä.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Maaliskuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta samaan tahtiin kuin vuosi sitten eli kaikkiaan 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson maaliskuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli kaksi prosenttia suurempi.

Kokonaishakkuumäärästä 82 prosenttia eli 4,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsien hakkuista. Määrä oli samansuuruinen kuin maaliskuussa vuosi sitten. Pystykauppojen hakkuista kertynyt puumäärä (3,9 milj. m³) jäi kolme prosenttia edellisvuotista ja yhden prosentin keskimääräistä* pienemmäksi. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä (1,0 milj. m³) oli puolestaan 12 prosenttia vuodentakaista suurempi, mutta viisi prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien hakkuumäärä oli yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljänneksen enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuusitukkeja hakattiin 1,2 ja mäntytukkeja 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna kuusitukkien määrä lisääntyi seitsemän prosenttia ja mäntytukkien puolestaan supistui 12 prosenttia. Kuitupuun hakkuut olivat yhteensä 3,7 miljoonaa kuutiometriä ja samansuuruiset kuin vuosi sitten. Mäntykuitupuun hakkuut lisääntyivät kolme prosenttia edellisvuodesta. Hakattu määrä, 1,6 miljoonaa kuutiometriä, oli tilastohistorian korkein ja 14 prosenttia suurempi kuin edeltävän kymmenvuotisjakson maaliskuiden keskiarvo. Kuusikuitupuun ja lehtikuitupuun hakkuumäärät olivat kummankin noin miljoona kuutiometriä ja ne jäivät viime vuoden määriä pienemmiksi (-1% ja -4%).

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 2002-2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte