METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 13/2012, 4.4.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiometriä

Helmikuussa yksityismetsissä hakkuiden tahti vilkastui ja metsäyhtiöiden ja valtion metsissä pysyi samana tammikuuhun verrattuna.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Helmikuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli seitsemän prosenttia viimevuotista ja yhden prosentin edeltävän kymmenvuotisjakson helmikuiden keskiarvoa suurempi.

Yksityismetsien hakkuumäärä nousi 4,1 miljoonaan kuutiometriin eli viisi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. Keskimääräiseen* verrattuna yksityismetsien hakkuumäärä kuitenkin supistui. Pystykauppojen puumäärä (3,3 milj. m³) jäi neljä prosenttia ja hankintapuun määrä (0,8 milj. m³) kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuita tehtiin vilkkaasti ja hakkuumäärä kasvoi puolitoistakertaiseksi keskimääräiseen verrattuna. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin helmikuussa keskimäärin.

Helmikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi kuitupuun määrän ollessa neljä prosenttia keskimääräistä suurempi. Kuusitukkeja hakattiin 1,1 ja mäntytukkeja 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna kuusitukkien määrä lisääntyi 19 prosenttia ja mäntytukkien puolestaan supistui viisi prosenttia. Mäntykuitupuuta hakattiin 1,3, kuusikuitupuuta 0,9 ja lehtikuitupuuta 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Havukuitupuun määrä nousi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia ja lehtikuitupuun määrä oli sama kuin vuosi sitten.

Puunkorjuun työvoima oli helmikuussa 5 500 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä runsaat 1 700. (Luvut koskevat metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen tekemiä hakkuita.)

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 2002-2011.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte