METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2012, 7.3.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Tammikuussa yksityismetsien hakkuut vähenivät hieman viime vuoden lopusta, metsäyhtiöiden ja valtion metsissä sen sijaan hakkuutahti vilkastui.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Tammikuussa 2012 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhden prosentin viimevuotista ja kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson tammikuiden keskiarvoa pienempi.

Yksityismetsistä korjattiin tammikuussa puuta kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä eli vain hieman vähemmän (-0,5%) kuin edellisessä kuussa. Keskimääräisiin* hakkuisiin verrattuna yksityismetsien korjuumäärä jäi 11 prosenttia pienemmäksi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,0 ja hankintakauppojen puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen kuuhun verrattuna pystykauppojen puumäärä supistui neljä prosenttia ja hankintakauppapuun määrä kasvoi 17 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä hakkuumäärä nousi runsaan viidenneksen edellisen kuukauden määrästä. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 40 prosenttia enemmän kuin tammikuussa keskimäärin.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhdeksän prosenttia keskimääräistä vähemmän. Edeltävän kuukauden korjuumääriin verrattuna mäntytukkien määrä pieneni 16 prosenttia ja kuusitukkien määrä puolestaan kasvoi 11 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 2,7 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin tammikuussa keskimäärin. Edelliseen kuukauteen verrattuna mäntykuitupuun määrä kasvoi yhden prosentin, kuusikuitupuun 17 ja lehtikuitupuun 24 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2002-2011.

Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte