METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2012, 3.2.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa hakkuita tehtiin hieman keskimääräistä verkkaisempaan tahtiin. Koko vuoden 2011 hakkuumäärä nousi runsaaseen 54 miljoonaan kuutiometriin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Joulukuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli samansuuruinen kuin vuotta aiemmin, mutta jäi kolme prosenttia keskimääräistä* pienemmäksi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli kuusi prosenttia pienempi. Pystykauppojen puuta oli 3,1 ja hankintakauppojen puuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen hakkuista kertyi puuta yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna hakkuumäärä supistui 15 prosenttia ollen kuitenkin yhtä monta prosenttia keskimääräistä suurempi.

Joulukuun hakkuista oli tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi 22 prosenttia vuodentakaisesta kun taas kuitupuun määrä pieneni 13 prosentilla.

Vuoden 2011 tammi-joulukuun hakkuiden kertymä oli 54,5 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä oli 2,8 miljoonaa kuutiometriä eli viisi prosenttia edellisen vuoden ennakkotilaston mukaista hakkuumäärää suurempi. Keskimääräisiin 2000-luvun ensikymmenen hakkuisiin verrattuna hakkuumäärä oli neljä prosenttia suurempi. Yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta 43,1 miljoonaa kuutiometriä, josta 84 prosenttia (36,2 milj. m³) kertyi pystykaupoista ja loput (7,0 milj. m³) hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtionmetsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 11,4 miljoonaa kuutiometriä.

Vuonna 2011 tukkipuuta hakattiin 23,2 ja kuitupuuta 30,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 4 prosenttia pienempi ja kuitupuun määrä 10 prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.
** Ennakkoarvio

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte