METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2012, 11.1.2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä

Poikkeukselliset korjuukelit ovat vaikeuttaneet hakkuita syksyn mittaan. Marraskuussa markkinahakkuiden määrä oli kuitenkin edelleen keskimääräistä suurempi.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Marraskuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista pienempi ollen kuitenkin vielä neljä prosenttia suurempi kuin edeltävän kymmenvuotisjakson marraskuiden hakkuut keskimäärin. Veroleimikoiden puunkorjuu vauhditti osaltaan syyskauden hakkuita - samalla kun lämmin ja poikkeuksellisen märkä syksy teki korjuuolosuhteet hankaliksi.

Marraskuun hakkuista 81 prosenttia eli 4,3 miljoonaa kuutiometriä kertyi yksityismetsistä. Yksityismetsien pystykauppojen puuta hakattiin 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia keskimääräistä* enemmän. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä (0,5 milj. m³) jäi kahdeksan prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtionmetsien hakkuista kertyi marraskuussa puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotista pienempi ylittäen kuitenkin keskimääräiset hakkuut 14 prosentilla.

Ero tukkipuun ja kuitupuun hakkuumäärissä oli pitkästä aikaa pienimmillään marraskuussa. Tukkipuuta hakattiin 2,6 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta hieman enemmän eli 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä supistui edellisvuodesta 2 ja kuitupuun 13 prosenttia.

Vuoden 2011 tammi-marraskuun hakkuiden kertymä oli 50,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi. Joulukuussa on 2000-luvun ensikymmenellä hakattu puuta keskimäärin 4,6 miljoonaa kuutiometriä ja pienimmillään 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa 2011 kertyy puuta syyskuukausien tapaan eli keskimääräisen verran, nousee koko vuoden hakkuumäärä yli 54 miljoonan kuutiometrin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte