METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2011, 14.12.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä

Suomeen tuotiin syyskuussa miljoona kuutiometriä puuta. Puun tuonti oli noususuunnassa kesäkuuhun saakka, mutta sen jälkeen määrä on pudonnut. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo tammi-syyskuussa jäi viimevuotisiin lukemiin.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 1,0 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Alkuvuosi oli lisääntyvän puun tuonnin aikaa, mutta vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu loppui ja kuukausittainen määrä vakiintui miljoonan kuutiometrin tasolle.

Tammi-syyskuun kumulatiivinen tuonti päätyi 8,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Haketta (2,9 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,7 milj. m³) tuli maahan eniten. Molempien tuonti supistui 8 prosentilla viime vuodesta. Havukuitupuun tuonti ylsi 1,9 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä kasvoi 28 prosentilla edellisvuodesta. Vaikka tukin tuonti olikin lisääntynyt, tuotu määrä jäi silti varsin vähäiseksi (0,4 milj. m³).

Tammi-syyskuussa Suomeen tulleesta puusta 61 prosenttia oli peräisin Venäjältä ja 31 prosenttia Baltian maista. Tuodusta tukkipuusta 85 prosenttia tuli Venäjältä ja loput 15 prosenttia Ruotsista. Kuitupuussa (sis. hake) Venäjän osuus oli 58 prosenttia ja Baltian maiden 34 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta syyskuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuuden viennin reaaliarvo on huhtikuusta lähtien jäänyt joka kuukausi niin edellisvuotista kuin kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoakin pienemmäksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti vielä ylitti edellisvuoden tason.

Tammi-syyskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 8,5 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Reaaliarvo oli miltei sama kuin vuosi sitten, mutta jäi 17 prosenttia edellisen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Tammi-syyskuussa puutuoteteollisuuden tuotteiden vietimäärät olivat suuremmat kuin vuotta aiemmin. Paperin vientimäärä oli sama kuin vuosi sitten. Kartongin ja massojen vienti oli kasvanut, mutta paperi- ja kartonkijalosteiden supistunut.

Mäntysahatavaran vientihinta oli syyskuussa 186 ja kuusisahatavaran 191 euroa kuutiometriltä. Molempien reaalihinta laski hieman edelliskuukaudesta. Sulfaattisellun vientihinta oli syyskuussa selvässä laskussa. Havusulfaattisellun vientihinta päätyi syyskuussa 550 euroon tonnilta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte