METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2011, 11.11.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti viimevuotisessa tahdissa

Tammi–elokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 7,5 miljardiin euroon eli yhtä suureksi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvot ovat jääneet ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen edellisvuotista pienemmiksi.

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausittainen tuontivauhti putosi heinä–elokuussa viimevuotista pienemmäksi, vaikka vuoden ensimmäisellä puoliskolla oltiin yleensä joko edellisvuoden vauhdissa tai hieman sen edellä.

Tammi–elokuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli prosentin pienempi kuin vuosi sitten. Kuluvana vuonna havukuitupuun ja koivutukin tuonti on kasvanut ja muiden puutavaralajien vähentynyt. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (2,5 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,3 milj. m³).

Tammi–elokuussa tuodusta puusta 60 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 16 prosenttia Latviasta ja 14 prosenttia Virosta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin elokuussa Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta. Niiden viennin reaaliarvo on huhtikuusta lähtien jäänyt joka kuukausi viime vuotista pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden tammi–elokuun kumulatiivinen viennin reaaliarvo (7,5 mrd €) päätyi saman suuruiseksi kuin vuosi sitten (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden reaalihinnat olivat elokuussa hienoisessa nousussa. Mäntysahatavaran vientihinta oli 187 ja kuusisahatavaran 201 euroa kuutiometriltä. Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin 516 ja päällystetystä 629 euroa tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli puolestaan 678 ja päällystetyn 704 euroa tonnilta. Massojen vientihinnat laskivat hieman edelliskuusta. Valkaistun havusulfaattisellun hinta oli 573 ja valkaistun lehtisulfaattisellun 492 euroa tonnilta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte