METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2011, 7.10.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti supistui heinäkuussa

Puu

Heinäkuussa Suomeen tuotiin 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti väheni 26 prosenttia edelliskuukaudesta, mutta oli vielä suurempaa kuin kuukausituonti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Heinäkuussa tuotiin puutavaralajeista eniten koivukuitupuuta ja haketta, 0,3 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin.

Tammi-heinäkuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 6,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli lähes sama kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Puusta oli peräisin Venäjältä 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Latviasta tuli 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja Virosta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Haketta tuotiin maahan 2,2 miljoonaa kuutiometriä ja koivukuitupuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuusutuotteita vietiin heinäkuussa Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta. Vienti jäi reaalisesti 18 prosenttia edeltävän kymmenen heinäkuun keskiarvoa pienemmäksi (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Myös viime vuoden heinäkuusta jäätiin jälkeen 12 prosenttia.

Tammi-heinäkuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin reaaliarvo oli 6,6 miljardia euroa jääden 16 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi vuoden alussa edellisvuotta vilkkaampana, mutta huhtikuusta lähtien metsäteollisuuden kuukausiviennin reaaliarvo on alittanut viimevuotiset lukemat.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte