METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2011, 14.9.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi-kesäkuussa vajaan kuuden miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,7 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli reaalisesti 3 prosenttia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä metsäteollisuustuotteita vietiin viimevuotista enemmän, mutta toisella neljänneksellä vauhti ei enää yltänyt viimevuotisiin lukemiin.

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa 1,3 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lähti vuoden alussa käyntiin vaisusti, mutta määrät ovat kasvaneet selvästi kesän alkuun mennessä.

Puun tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ylsi 5,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kuusi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Tuodusta puusta 34 prosenttia (1,9 milj. m³) oli haketta ja 29 prosenttia (1,6 milj. m³) koivukuitupuuta. Molempien tuonti säilyi viime vuoden tasolla. Mäntykuitupuuta tuli maahan 0,7 miljoonaa kuutiometriä ja kuusikuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen tuonti kasvoi 83 prosentilla ja jälkimmäisen 46 prosentilla vuoden takaisesta.

Tammi-kesäkuussa tuodusta puusta 58 prosenttia (3,2 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (0,9 milj. m³), Virosta (0,8 milj. m³) ja Ranskasta (0,2 milj. m³).

Suomesta vietiin tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Määrä oli viidenneksen suurempi kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin kesäkuussa Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausivienti ei ole palautunut taantuman jälkeen edellisen kymmenen vuoden keskimääräiselle tasolle. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylitti viimevuotiset lukemat, mutta vajosi toisella neljänneksellä viimevuotista pienemmäksi.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 5,7 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Arvo oli 3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, mutta 16 prosenttia pienempi kuin edeltävän kymmenen vuoden keskiarvo. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli viidennes.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi-kesäkuussa Suomeen 0,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin reaaliarvo kasvoi 7 prosentilla edellisvuodesta ja oli 9 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte