METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2011, 3.8.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti kiihtyi toukokuussa

Suomeen tuotiin toukokuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja määrä kasvoi selvästi vuoden alkukuukausista. Tammi–toukokuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi tammi–toukokuussa reaalisesti 6 prosenttia edellisvuodesta.

Puu

Puun tuonti vilkastui selvästi toukokuussa, jolloin maahan tuli 1,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli selvästi suurin kuluvana vuonna. Myös vuosi sitten puun tuonti käynnistyi hitaasti vuoden alussa, mutta tahti kiihtyi keväällä.

Tammi–toukokuun puun tuonti ylsi 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 7 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, mutta yli kolmanneksen pienempi kuin kymmenen edeltävän vuoden keskiarvo. Tuonti painottui kuitupuuhun ja hakkeeseen, joiden yhteenlaskettu osuus koko tuontipuusumasta oli lähes 90 prosenttia. Tukkipuuta ja jätepuuta tuotiin Suomeen suunnilleen saman verran: kummankin osuus jäi 5 prosenttiin kokonaismäärästä. Hakkeen ja koivukuitupuun, jotka olivat kaksi tärkeintä tuotua puutavaralajia, reaalihinnat nousivat selvästi alkuvuodesta.

Suomeen virtasi eniten puuta tammi–toukokuussa Venäjältä ( 2,5 milj. m³). Seuraavaksi merkittävimmät tuontimaat olivat Latvia (0,7 milj. m³) ja Viro (0,6 milj. m³). Ruotsista ja Ranskasta tuli kummastakin 0,1 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin toukokuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden vienti supistui reaalisesti 4 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta nostivat metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvon tammi–toukokuussa 6 prosenttia edellisvuotista korkeammaksi. Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivinen vienti jäi kuitenkin reaalisesti 17 prosenttia edellisen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi, joten taantumaa edeltäneiden vientilukemien tasolle ei ole vielä päästy.

Metsäteollisuustuotteet muodostivat tammi–toukokuussa 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Ennen taantumaa metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä pieneni vähitellen käyden alimmillaan 17 prosentissa vuonna 2008. Tämän jälkeen osuus nousi takaisin nykylukemiin.

Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät nousivat pääsääntöisesti edellisvuodesta. Sahatavaraa vietiin tammi–toukokuussa 8 prosenttia ja vaneria 13 prosenttia edellisvuotista enemmän. Massojen viennin volyymi kasvoi 11 prosentilla, paperin 7 prosentilla ja kartongin 9 prosentilla. Paperi- ja kartonkijalosteiden vienti kuitenkin supistui 2 prosentilla.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte