METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2011, 8.7.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti oli tammi-huhtikuussa viime vuotisessa vauhdissa

Suomeen tuotiin tammi-huhtikuussa 3 miljoonaa kuutiometriä puuta eli suunnilleen sama määrä kuin vuosi sitten. Eniten rajan takaa tuli haketta (1,1 milj. m³). Tuodusta puusta 63 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kumulatiivinen tuonti tammi-huhtikuussa ylsi 3,0 miljoonaan kuutiometriin. Alkuvuonna Suomeen tuotiin puuta aavistuksen verran viime vuotista enemmän (+4 %).

Tammi-huhtikuussa puutavaralajeista tuotiin selvästi eniten haketta, yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkeesta 91 prosenttia oli tehty havupuusta. Koivukuitupuun tuonti ylsi 0,8 miljoonaan kuutiometriin, kuusikuitupuun 0,4 miljoonaan kuutiometriin ja mäntykuitupuun 0,3 miljoonaan kuutiometriin. Tukin tuonti Suomeen oli vähäistä, ja määrä jäi 0,2 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi-huhtikuussa tuodusta puusta 63 prosenttia (1,9 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Tuotu tukkipuu oli kuitenkin lähes yksinomaan venäläistä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Latviasta (0,5 milj. m³) ja Virosta (0,4 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin huhtikuussa Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta. Arvo oli reaalisesti suurempi kuin taantumavuoden 2009 huhtikuussa, mutta kuitenkin pienempi vuosi sitten. Edeltävän kymmenen vuoden huhtikuiden keskiarvosta jäätiin 23 prosenttia jälkeen.

Metsäteollisuustuotteden kumulatiivisen viennin reaaliarvo tammi-huhtikuussa oli 3,8 miljardia euroa (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Kumulatiivinen arvo nousi reaalisesti 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta jäi 18 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Sahatavaran reaaliset vientihinnat olivat huhtikuussa laskussa, sekä mänty- että kuusisahatavarasta maksettiin 186 euroa kuutiometriltä. Myös massojen hinnat laskivat. Valkaistusta havusulfaattisellusta saatiin 594 euroa tonnilta ja valkaistusta lehtisulfaattisellusta 518 euroa tonnilta. Aikakauslehtipapereidenkin hinta liukui alaspäin. Päällystämätön aikakauslehtipaperi maksoi 508 euroa tonnilta ja päällystetty 623 euroa tonnilta.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte