METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2011, 10.6.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti viidenneksellä vuoden takaisesta

Metsäteollisuustuotteiden viennin tammi–maaliskuun reaaliarvo kasvoi viidenneksellä viime vuodesta.
Arvoa kasvattivat lähinnä metsäteollisuustuotteiden lisääntyneet vientimäärät.

Puu

Maaliskuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kumulatiivinen tuonti ylsi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Menneen kymmenen vuoden keskiarvosta puun tuonti oli kuitenkin 43 prosenttia jäljessä.

Puutavaralajeista ulkomailta tuotiin tammi–maaliskuussa eniten haketta (0,8 milj. m³), jonka tuonnin määrä oli sama kuin vuosi sitten. Seuraavaksi eniten rajan ylitse tuli koivukuitupuuta (0,6 milj. m³), ja sen määrä lisääntyi 6 prosentilla edellisvuodesta. Myös mänty- ja kuusikuitupuun tuonti oli selkeässä nousussa, vaikka määrät jäivätkin paljon pienemmiksi kuin kahdella edellä mainitulla puutavaralajilla. Mäntykuitupuuta tuotiin 0,1 miljoonaa kuutiometriä ja kuusikuitupuuta 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tuontipuun reaalihinnat olivat maaliskuussa kuusi- ja koivukuitupuuta lukuun ottamatta nousussa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti piristyi maaliskuussa, kun kuukausiviennin arvo nousi 1,0 miljardiin euroon. Viennin arvo oli maaliskuussa selvästi suurempi kuin muina vuoden alkuneljänneksen kuukausina.

Tammi–maaliskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen reaaliarvo ylsi 2,9 miljardiin euroon, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden vientimäärät kasvoivat selvästi vuoden takaisesta lähes kaikissa tuoteryhmissä. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran vientimäärät nousivat 25 prosentilla ja vanerin 29 prosentilla. Massa- ja paperiteollisuussa viennin määrä kasvoi keskimäärin 21 prosentilla viime vuodesta. Metsä­teollisuuden viennin reaaliarvon kasvu aiheutui lähinnä kasvaneesta volyymistä, sillä tuotteiden reaaliset vientihinnat säilyivät lähes ennallaan, vaikka nimellishinnat nousivatkin.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte