METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 14/2011, 8.4.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2011

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin tammikuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä

Puun tuonti on ollut lokakuusta lähtien laskussuunnassa, ja määrä jäi tammikuussa 0,8 miljoonaan kuutiometriin. Puuta tuotiin kuitenkin tammikuussa kolmannes enemmän kuin vuosi sitten.

Puu

Tammikuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Vaikka määrä oli kolmanneksen suurempi kuin viime vuoden tammikuussa, puun kuukausituonti on vähentynyt lokakuusta 2010 lähtien.

Tammikuussa tuodusta määrästä 63 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Latviasta (16 %) ja Virosta (15 %) tulleella puulla. Muiden maiden osuus tuodusta puusta oli vähäinen.

Puun tuonti painottui tammikuussa edelleen koivukuitupuuhun ja hakkeeseen. Kumpaakin tuotiin Suomeen 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti jäi yhä vähäiseksi.

Edelliskuukauteen verrattuna niin tukki- kuin kuitupuunkin reaaliset tuontihinnat olivat hienoisessa laskussa. Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli rajalla 46 euroa kiintokuutiometriltä ja hakkeen 35 euroa kiintokuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta. Vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna vienti kasvoi reaalisesti 15 prosentilla (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden kuukausivienti jäi edelleen taantumaa edeltänyttä tasoa vähäisemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli 21 prosenttia.

Niin sahatavaran, sellun kuin aikakauslehtipaperinkin reaalisten vientihintojen laskeva hintakehitys pysähtyi tammikuussa. Erityisesti valkaistun sulfaattisellun hinta on pudonnut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana. Tammikuussa putoaminen pysähtyi 587 euroon tonnilta. Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin 515 euroa tonnilta ja päällystetystä aikakauslehtipaperista 638 euroa tonnilta. Sekä mänty- että kuusisahatavaran vientihinta päätyi tammikuussa 195 euroon kuutiometriltä.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte