METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2011, 5.1.2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti vakiintui 1,2 miljoonan kuutiometrin tasolle

Puuta tuotiin Suomeen lokakuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Kuukausittain tuotu määrä on pysynyt lähes saman suuruisena kesäkuusta lähtien. Puutavaralajeista Suomeen on tuotu eniten haketta.

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja määrä on pysytellyt lähes samana kesäkuusta lähtien. Lokakuun tuonnista oli haketta 0,5 miljoonaa kuutiometriä ja koivukuitupuuta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä.

Puun tuonti tammi–lokakuussa ylsi 10,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 35 prosenttia edellisvuotista suurempi. Jos puun tuonti jatkuu myös marras- ja joulukuussa viimeisten tilastoitujen kuukausien kaltaisena, tuotu määrä yltää vuoden 2010 lopussa noin 12,5 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–lokakuun tuonnista 3,6 miljoonaa kuutiometriä oli haketta. Toiseksi eniten rajan yli tuli koivukuitupuuta, jonka määrä oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti Suomeen on ollut varsin vähäistä, sillä mänty-, kuusi- ja koivutukin yhteenlaskettu määrä jäi vain 0,6 miljoonaan kuutiometriin. Puun kumulatiivisesta tuonnista 60 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 19 prosenttia ja Viron 12 prosenttia. Tuodusta kuitupuusta ja hakkeesta 57 prosenttia tuli Venäjältä. Tukissa Venäjän osuus ylsi 90 prosenttiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin lokakuussa 0,9 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on huhtikuusta lähtien ollut suuruusluokaltaan lähellä miljardia euroa.

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–lokakuussa Suomesta reaalisesti 8,9 miljardin euron arvosta (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Niiden viennin reaaliarvo oli tammi–lokakuussa 19 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tästä huolimatta metsäteollisuustuotteiden vienti jäi viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli 20 prosenttia.

Mäntysahatavaran vientihinta oli lokakuussa 211 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 202 euroa kuutiometriltä. Sahatavaran vientihinnat olivat nousseet vuoden takaisesta. Valkaistun sulfaattisellun hinta (587 €/t) on ollut kesään osuneen hintapiikin jälkeen laskussa. Myös paperin hintataso oli lokakuussa edeltävään kuukauteen verrattuna hienoisessa laskussa.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte