METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2011, 24.3.2011

Puupelletit 2010

Toimittaja: Esa Ylitalo

Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010

Puupellettien tuotanto oli vuonna 2010 lähes edellisvuoden tasolla. Puupellettien vienti sen sijaan kasvoi merkittävästi ja tuonti supistui.

Suomessa tuotettiin vuonna 2010 puupellettejä 290 000 tonnia. Tuotanto supistui edellisvuodesta 3 prosenttia eli 9 000 tonnia. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008.

Puupellettejä vietiin ulkomaille 191 000 tonnia. Vienti lisääntyi edellisvuoden notkahduksesta 40 prosenttia. Merkittävimmät kohdemaat olivat Ruotsi ja Tanska, jotka yhdessä kattoivat 94 prosenttia kokonaisviennistä. Puupellettien keskimääräinen vientihinta vuonna 2010 oli 124 euroa/tonni ja viennin kokonaisarvo 24 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta kasvoi 66 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 46 prosenttia.

Puupellettien tuonti supistui kaksi kolmasosaa edellisvuodesta. Puupellettejä tuotiin vuonna 2010 kaikkiaan 18 000 tonnia, josta 60 prosenttia tuli Venäjältä. Latvian osuus tuonnista oli 33 prosenttia. Keskimääräinen tuontihinta oli 123 euroa/tonni.

Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus oli 170 000 tonnia. Määrä kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Koti- ja maatalouksien käyttämien kotimaisten pellettien määrä lisääntyi viidenneksen; myös lämpö- ja voimalaitosten puupellettien käyttö kasvoi lievästi. Puupellettien laskennallinen kokonaiskulutus, tuonti mukaan lukien, oli yhteensä 188 000 tonnia. Kaikkia tuontipellettejä ei kuitenkaan kuluteta tuontivuonna, vaan osa päätyy tuojien ja käyttäjien varastoihin ja osa saatetaan viedä myöhemmin ulkomaille.

Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta kerättyihin tietoihin. Tiedot kerättiin 42 potentiaaliselta pellettivalmistajalta, joista 25:llä oli tuotantoa vuonna 2010. Tiedot kattavat yhteensä 31 tuotantolaitosta. Kotimaisen kulutuksen jakautuminen koti- ja maatalouksien sekä lämpö- ja voimalaitosten ja suurkiinteistöjen kulutukseen perustuu pellettivalmistajien arvioihin. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat vuodesta 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin (kuukausitilasto, ennakkotieto). Tätä aiemmin tiedot kerättiin pellettien valmistajilta ja tuojilta.

Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2009 alusta puupelletin kuluttajahintoja osana kuukausittaista tuottajahinta-indeksiään (http://stat.fi/til/thi/index.html). Tiedot kerätään 5 tonnin irtotoimituksista yhteensä 14 vähittäismyyntipisteestä ympäri Suomea. Viimeisin tilastoitu kuluttajahinta (marraskuu 2010) oli 250 euroa/tonni.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte