METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 46/2011, 13.12.2011

Puukauppa, marraskuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Markkinanäkymät heikkenevät, puukauppa mataa

Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli viidenneksen viimevuotista vähemmän. Tukkipuun hintataso on kuitenkin pysynyt aika hyvänä, mutta laski yhden prosentin edelliskuusta.

Marraskuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on 16 prosenttia vähemmän kuin marraskuussa keskimäärin 2000-luvulla. Edellisvuoden määristä jäätiin viidenneksen. Tukkikaupassa alenema oli 15 ja kuitupuulla 24 prosenttia. Keskimääräiset kantohinnat laskivat 0-2 prosenttia lokakuusta. Markkinanäkymien yleinen heikkeneminen oli kääntänyt kantohintatason laskuun jo elokuussa.

Marraskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 56,6 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 49,3 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 15,0 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 13,8 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Vaikka indeksit taittuivat laskuun jo elokuussa, tukkipuun nimellinen hintataso oli kuitenkin vielä 5-6 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi. Kuitupuun kantohintaindeksit sen sijaan olivat painuneet joulukuussa 2010 vallinneelle tasolle.

Tammi-marraskuun puukaupan volyymi oli 23,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin viidenneksen pienempi sekä edellisvuotista että edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärää. On selvää, että tuotantokapasiteettiaan leikanneen teollisuuden pienentynyt puuntarve alkaa näkyä puukauppamäärissäkin, vaikka puuntuontikin on huippuvuosistaan pudonnut. Nyt vielä teollisuuden tuotemarkkinoiden näkymät ovat siinä määrin heikentyneet, että useat yhtiöt ovat ilmoittaneet tuotantoseisokeista lähitulevaisuudessa.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-lokakuussa melkein kymmeneksen edellisvuotista runsaammat. Vaikka teollisuuden puuntarve on viimevuotista hieman suurempi, jäädään puukaupassa viimevuotisesta volyymista.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte