METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2011, 11.11.2011

Puukauppa, lokakuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa edelleen vaisua

Yksityismetsien puukauppa kävi lokakuussa 0,7 miljoonan kuutiometrin viikkotahtia, ja kuitupuun kantohintataso laski 1-3 prosenttia. Tammi-lokakuun puukauppa jäi määrällisesti runsaan viidenneksen edellisvuodesta.

Lokakuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 2,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on lähes kolmanneksen vähemmän kuin lokakuussa keskimäärin 2000-luvulla. Edellisvuoden määristä jäätiin kolmanneksen. Tukkipuun keskimääräiset kantohinnat pysyivät edelliskuukauden tasolla, mutta kuitupuun keskihintataso laski 1-3 prosenttia syyskuusta. Markkinanäkymien yleinen heikkeneminen oli kääntänyt kantohintatason laskuun jo elokuussa.

Lokakuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 57,2 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 49,7 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 15,4 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 13,9 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Vaikka indeksit taittuivat laskuun jo elokuussa, nimellinen hintataso oli kuitenkin vielä 0-7 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi.

Tammi-lokakuun puukaupan volyymi oli 20,6 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin viidenneksen pienempi sekä edellisvuotista että edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärää. On selvää, että tuotantokapasiteettiaan leikanneen teollisuuden pienentynyt puuntarve alkaa näkyä puukauppamäärissäkin, vaikka puuntuontikin on huippuvuosistaan pudonnut.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-syyskuussa melkein kymmeneksen edellisvuotista runsaammat. Vaikka teollisuuden puuntarve on viimevuotista hieman suurempi, jäätäneen puukaupassa viimevuotisesta volyymista.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte