METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2011, 13.10.2011

Puukauppa, syyskuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Epävarmuuden lisääntyminen heijastuu puukauppaan

Yksityismetsien puukauppa kävi syyskuussa melko vaisua 0,7 miljoonan kuutiometrin viikkotahtia, ja kantohintataso laski 3-5 prosenttia. Kun alkuvuosi oli hyvin hiljainen, tammi-syyskuun puukauppa jäi viidenneksen edellisvuodesta.

Syyskuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä 3,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Se on runsaan viidenneksen vähemmän kuin syyskuussa keskimäärin 2000-luvulla. Edellisvuoden määristä jäätiin huomattavasti enemmän, mutta silloin myrskytuhot vaikuttivat asiaan. Puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat jäivät 3-5 prosenttia elokuun keskihintoja alemmiksi. Markkinanäkymien yleinen heikkeneminen oli kääntänyt kantohintatason hienoiseen laskuun jo elokuussa.

Syyskuun uudistushakkuukohteissa kuusitukin keskikantohinta oli 57,4 euroa kuutiometriltä. Harvennusleimikoissa vastaava keskihinta oli 49,4 euroa. Mäntykuitupuun keskikantohinta harvennusleimikoisssa oli 15,5 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuskohteissa vastaava keskihinta oli 14,7 euroa. Hintatason muutosten seurantaa palvelevat kiintein painoin lasketut nimelliset kantohintaindeksit. Vaikka indeksit taittuivat laskuun elokuussa, hintataso oli kuitenkin vielä 4-8 prosenttia joulukuun 2010 tasoa korkeampi.

Tammi-syyskuun puukaupan volyymi oli 17,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen pienempi sekä edellisvuotista että edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärää. Hankintakauppojen osuus oli 18 prosenttia.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka on vuoden 2011 aikana vilkastunut havukuitupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan kuitenkin koivukuitupuuta ja haketta. Välitöntä puuntarvetta ilmaisevat hakkuut olivat tammi-elokuussa kymmeneksen edellisvuotista runsaammat. Vaikka teollisuuden puuntarve on viimevuotista hieman suurempi, jäätäneen puukaupassa viimevuotisesta volyymista.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte