METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2011, 12.8.2011

Puukauppa, heinäkuu 2011

Toimittajat: Martti Aarne, Aarre Peltola

Heinäkuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin

Metsäteollisuus osti heinäkuussa 1,0 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Heinäkuun keskimääräinen kantohintataso oli nimellisesti 10 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden lopussa. Tammi-heinäkuun puukaupan määrä, 10,7 miljoonaa kuutiometriä, jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten.

Kesälomakausi ja heinäkuun helteet vetivät yksityismetsien puukaupan säästöliekille. Vielä kesäkuussa teollisuus osti puuta yli 4 miljoonaa kuutiometriä, mutta heinäkuussa ostot jäivät reiluun miljoonaan kuutiometriin. Heinäkuun puukauppa oli samaa tasoa kuin vuosi sitten mutta kuitenkin noin neljänneksen pienempää kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Helmikuussa 2011 alkanut kantohintojen vahvistuminen tasaantui keskikesällä. Metlan nimellisen kantohintaindeksin mukaan hinnat olivat kuitenkin edelleen lievästi nousussa koivukuitupuuta lukuun ottamatta. Heinäkuun keskimääräinen kantohintataso oli nimellisesti 10 prosenttia korkeampi kuin indeksin perusajankohtana joulukuussa 2010. Mäntytukista maksettiin heinäkuun pystykaupoissa keskimäärin 57 ja kuusitukista 59 euroa kuutiometriltä. Ne kallistuivat 11-12 prosenttia viime vuoden joulukuuhun verrattuna. Hakkuutavoittain tarkasteltuna mäntytukista maksettiin päätehakkuissa 59 euroa kuutiometriltä, kun harvennushakkuissa (pl. ensiharvennus) kantohinta jäi 52 euroon. Kuusitukissa vastaavat kantohinnat olivat 60 euroa ja 52 euroa kuutiometriltä.

Kuitupuutavaralajeilla kantohintojen nousu oli tukkia maltillisempaa. Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 17 euroa (+10 %) ja kuusikuitupuusta 20 euroa (+9 %) kuutiolta. Koivukuitupuu kallistui 5 prosentilla 16 euroon kuutiometriltä.

Myös hankintahinnat ovat nousseet nimellisesti keskimäärin 10 prosenttia viime vuoden lopusta. Mäntytukista maksettiin heinäkuun hankintakaupoissa keskimäärin 61 euroa (+5 %) ja kuusitukista 63 euroa (+11 %) kuutiometriltä. Kuitupuun hankintahinnat nousivat puutavaralajista riippuen 8-13 prosenttia.

Vaikka kesäkuun puukauppa oli poikkeuksellisen vilkasta, tammi-heinäkuun kumulatiivinen puukaupan määrä - 10,7 miljoonaa kuutiometriä - jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2010. Pitkän jakson keskiarvoon verrattuna puukauppaa on tänä vuonna käyty noin kolmannes normaalivuotta verkkaisemmin. Tukkipuun kaupassa oli tammi-heinäkuussa pudotusta 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kuitupuun ostot supistuivat 7 prosentilla. Puukauppamäärien lasku aiheutui yksinomaan pystykaupoista, sillä hankintapuuta teollisuus on ostanut viimevuotiseen tahtiin.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30-1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte