METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 30/2011, 14.7.2011

Puukauppa, kesäkuu 2011

Puukauppa vilkastui selvästi kesäkuussa vaisun alkuvuoden jälkeen

Puun ostot yksityismetsistä ylsivät kesäkuussa 4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli selvästi keskimääräistä enemmän. Vilkas kesäkuu nosti tammi–kesäkuun kumulatiivisen puukauppamäärän lähelle viime vuotista tasoa. Raakapuun hinnat nousivat kesäkuussa edelliskuukauteen verrattuna.

Puukauppa lähti vuoden alussa erittäin varovaisesti käyntiin. Ensimmäiset kaupan vilkastumisen merkit nähtiin toukokuussa, jossa puuta myytiin jo lähes keskimääräiseen vauhtiin. Kesäkuussa puukaupan volyymi kaksinkertaistui toukokuuhun verrattuna määrän yllettyä 4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli noin 40 prosenttia suurempi kuin kymmenenä edeltävänä kesäkuuna keskimäärin.

Teollisuus osti yksityismetsistä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 9,7 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Kesäkuun ostomäärä muodosti siis yli 40 prosenttia alkuvuoden puukaupasta. Yksityismetsien puukaupan selvästä vilkastumisesta huolimatta puun ostot tammi–kesäkuussa jäivät lähes kolmanneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmiksi. Kesäkuun korkeiden puukauppamäärien vuoksi viime vuoden tahdista ollaan kuitenkin enää 11 prosenttia jäljessä. Tammi–kesäkuun puukaupoista neljä viidesosaa tehtiin pystykauppoina.

Raakapuun kantohinnat jatkoivat myös kesäkuussa vuoden vaihteen jälkeen alkanutta nousuaan. Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 57 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 59 euroa kuutiometriltä. Hakkuutavoittain tarkasteltuna päätehakkuissa havutukkien kantohinta oli keskimäärin 8 euroa korkeampi kuin harvennushakkuissa (pl. ensiharvennus). Mäntykuitupuun kantohinta päätyi 17 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 20 euroon kuutiometriltä.

Myös hankintakauppapuun hinnat olivat kesäkuussa nousussa. Mäntytukista maksettiin hankintakaupoissa 60 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 59 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hankintahinta ylsi 31 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 32 euroon kuutiometriltä.

Puukauppatilasto kattaa noin 83 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,30–1,35.

Kuvat 1-4.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 5441, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metla, Viestintä Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte