METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2011, 10.5.2011

Puukauppa, huhtikuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Hinnat nousussa, mutta puukauppa mataa

Yksityismetsien puukauppa jäi huhtikuussa alle miljoonan kuutiometrin, vaikka kantohintataso on ollut nouseva helmikuusta alkaen. Vain kerran viimeisen 20 vuoden aikana (2009) tammi–huhtikuun puukaupan volyymi on jäänyt pienemmäksi kuin nyt.

Koko alkuvuosi on ollut hyvin hiljainen yksityismetsien puukaupassa, kun kuukausittaiset puu­kauppa­määrät vaihtelivat välillä 0,8–1,0 miljoonaa kuutio­metriä. Huhti­kuussa metsä­teollisuus osti yksityis­metsistä 0,9 miljoonaa kuutio­metriä. Se on 16 prosenttia vähemmän kuin maalis­kuussa ja neljänneksen vähemmän kuin edellis­vuoden huhti­kuussa. Verrattuna huhti­kuun puu­kauppa­määrään keski­määrin edeltävällä 10-vuotis­kaudella huhti­kuun 2011 määrä on vain puolet siitä. Kaikkien puu­tavara­lajien kanto­hinnat kääntyivät kuitenkin nousuun helmi­kuussa. Huhti­kuussa tukkien hinta­taso oli 2–4 prosenttia ja kuitupuun 4–5 prosenttia korkeampi kuin maalis­kuussa keski­määrin. Edellis­vuoden huhti­kuusta hinta­tason nimellinen nousu oli 6–11 prosenttia.

Kuluvan vuoden alusta puukauppatilastossa on voitu julkaista hinta- ja määrätietoja myös hakkuu­tavoittain (leimikko­tyypeit­täin). Uudistus­hakkuissa yksikkö­hinnat ovat keski­määrin korkeampia kuin harvennus­hakkuissa. Hintataso on matalin ensi­harvennus­kohteissa. Huhtikuun uudistus­hakkuu­kohteissa kuusi­tukin keski­kanto­hinta oli 57 euroa kuutio­metriltä. Harvennus­leimikoissa vastaava keskihinta oli 50 euroa. Toisena uutuutena on pikkutukin puu­kauppa­tiedot. Mänty­pikku­tukista maksettiin huhti­kuussa keskimäärin 24 ja kuusi­pikku­tukista 27 euroa kuutiolta.

Tammi–huhtikuun puukaupan volyymi oli 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on 77 prosenttia edellis­vuoden määrästä, mutta vain 43 prosenttia edeltävän kymmen­vuotis­kauden keski­määrästä.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka vuoden 2010 aikana vilkastui merkittävästi etenkin koivu­kuidun ja hakkeen osalta. Vuoden 2011 tammi–helmi­kuun tiedot osoittavat puun­tuonnin kasvun jatkuneen. Välitöntä puun­tarvetta ilmaisevat hakkuut ovat olleet ”normaali­tasolla”, ja olivat tammi–helmi­kuussa noin kymmeneksen edellis­vuotista runsaammat. Kun teollisuuden puun­tarve on viime­vuotista suurempi, vilkastunee puu­kauppa viimeistään kesällä.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puu­kauppa­sopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puu­määristä. Jos osto­määrien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puu­määrää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte