METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 7/2011, 11.2.2011

Puukauppa, tammikuu 2011

Toimittaja: Martti Aarne

Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuus osti tammikuussa yksityismetsien puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä eli 10 prosenttia edellisvuoden tammikuuta vähemmän. Ostomäärien lasku kohdistui pystykauppaleimikoihin, hankintapuuta tuli tarjolle edellisvuotta enemmän. Mänty- ja kuusitukin keskimääräiset kantohinnat alenivat 2 prosenttia joulukuussa maksettuihin hintoihin verrattuna.

Yksityismetsien puukauppaa on käyty verkkaista tahtia vuoden vaihteessa päättyneen verohuojennuksen jälkeen. Tammikuussa teollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin mutta vain kaksi kolmasosaa tammikuun keskimääräisestä puumäärästä edeltävällä 10-vuotiskaudella. Pystykaupoilla ostetun puun määrä väheni neljänneksellä tammikuuhun 2010 verrattuna, sitä vastoin hankintakauppojen kuitupuu kävi edellisvuotta paremmin kaupaksi.

Hiljaiselo puumarkkinoilla on jatkunut helmikuun alussa: viikolla 5 puukaupan volyymi painui alle 0,2 miljoonan kuutiometrin.

Kantohinnat ovat olleet alamäessä marraskuun alusta lähtien. Tammikuun 2011 kantohintataso jäi keskimäärin 3 prosenttia alemmaksi kuin kuukautta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin tammikuun pystykaupoissa 51 ja kuusitukista 52 euroa kuutiometriltä. Molempien keskihinnat laskivat pari prosenttia joulukuuhun verrattuna. Kuitupuutavaralajien kantohinnoissa laskua oli 3-5 prosenttia. Myös hankintahinnat alenivat joulukuuhun verrattuna kuusitukkia (+1 %) lukuun ottamatta.

Tammikuusta 2011 alkaen Metla julkistaa tietoja kantohinnoista ja pystykauppojen puumääristä hakkuutavoittain (uudistushakkuu, ensiharvennus ja muu harvennus). Uusina puutavaralajeina tilastoinnin piiriin tulevat pikkutukit. Päätehakkuuleimikoissa mänty- ja kuusitukista maksettiin tammikuussa reilut 53 euroa kuutiometriltä, kun muissa harvennuksissa mäntytukin kantohinta oli 45 euroa ja kuusitukin 47 euroa kuutiometriltä. Mäntypikkutukin keskimääräinen kantohinta oli noin 22 euroa ja kuusitukin noin 26 euroa kuutiometriltä. Pikkutukkeja teollisuus osti noin 21 000 kuutiometriä ja erikoispuutavaralajeja noin 13 000 kuutiometriä.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte