METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 2/2011, 11.1.2011

Puukauppa, joulukuu 2010

Toimittaja: Yrjö Sevola

Vuoden 2010 puukauppa 2000-luvun keskitasolla

Teollisuus osti joulukuussa puuta yksityismetsistä keskimääräistä enemmän, 3,1 miljoonaa kuutiometriä, mutta koko vuoden kauppavolyymi, 33,1 miljoonaa kuutiometriä, vastaa 2000-luvun keskimäärää. Hintataso kääntyi laskuun marraskuun alussa.

Metsäteollisuus osti joulukuussa puuta yksityismetsistä 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Se on puolet vuoden 2009 joulukuun poikkeuksellisesta kauppamäärästä, mutta lähes kolmanneksen enemmän kuin joulukuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Puukaupan 25 prosentin verohuojennuksen päättyminen vuodenvaihteessa oli omiaan vilkastuttamaan joulukuun puukauppaa, mutta mitään puukaupan ”piikkiä” ei nähty, toisin kuin kahtena edellisenä vuotena vastaavanlaisessa tilanteessa.

Koko vuoden puukaupan volyymi, 33,1 miljoonaa kuutiometriä, vastaa hyvin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää. Toteutunut määrä on kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna, mutta silloin puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista. Tukkipuun kaupassa vaihtoi omistajaa 13,9 ja kuitupuun kaupassa 17,9 miljoonaa kuutiometriä. Loppumäärä koski erikoispuutavaralajeja. Hankintakauppojen, joissa on kyse etenkin mänty- ja koivukuitupuusta, osuus puukaupasta oli 17 prosenttia.

Joulukuussa havutukkien keskikantohinnat olivat 4 prosenttia marraskuun keskihintoja alempia, kuitupuulajeissa laskua oli 2–4 prosenttia. Edellisvuoden joulukuuhun verraten hintataso oli havutukeilla noin 10 prosenttia korkeampi. Mänty- ja koivukuidulla vastaava nousu oli 13–14 prosenttia. Koko vuoden keskimääräinen havutukkien kantohintataso oli 17–18 prosenttia, mäntykuitupuun 11 ja koivukuitupuun 15 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Kuusikuitupuun kantohintataso oli keskimäärin sama molempina vuosina. Hankintahintatason nousut olivat hieman pienemmät kuin kantohintojen.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tuonti romahti vuonna 2009, mutta vuonna 2010 erityisesti koivukuidun ja hakkeen tuonti on ollut taas vahvassa kasvussa. Vaikka puukauppa oli vuonna 2009 ja vielä vuoden 2010 alkupuolellakin poikkeuksellisen hiljaista, leimikoita on riittänyt tammi-marraskuussa hakkuisiin, jotka vastaavat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen keskimäärää.

Puukauppatilasto kattaa noin 84 % yksityismetsien puukaupasta, ja se perustuu puukauppasopimuksiin kirjattuihin arvioihin hakattavista puumääristä. Jos ostomäärien avulla halutaan arvioida hakkuissa kertyvää puumäärää, on käytettävä kerrointa 1,35-1,40.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte