METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2011, 26.5.2011

Kantorahatulot 2010

Toimittaja: Esa Uotila

Bruttokantorahatulot nousivat yli kolmanneksen vuonna 2010

Vuonna 2010 bruttokantorahatulot olivat 1,8 miljardia euroa. Tulot nousivat taantumavuodesta 2009 lähes 0,5 miljardia euroa, mutta jäivät silti reaalisesti 10 prosenttia alle kymmenen edellisen vuoden keskiarvon.

Vuonna 2010 bruttokantorahatulot olivat yhteensä 1,77 miljardia euroa. Taantumavuoteen 2009 verrattuna tulot nousivat reaalisesti 36 prosenttia, mutta kymmenen edeltäneen vuoden tuloista jäätiin silti 10 prosenttia. Yksityismetsänomistajat saivat tuloja 1,44 miljardia euroa (+39 %), ja metsäteollisuus ja Metsähallitus yhteensä 0,33 miljardia euroa (+25 %). Yksityismetsänomistajien tulot olivat 14 prosenttia pienemmät, ja metsäteollisuuden ja Metsähallituksen saman verran suuremmat kuin vuosina 2000–09 keskimäärin. Tukkipuun osuus tuloista oli 68 prosenttia eli pari prosenttiyksikköä vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin. Yksityismetsissä pystykauppojen osuus kantorahatuloista oli 81 prosenttia, mikä oli 5 prosenttiyksikköä edellisvuotista ja pari prosenttiyksikköä edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi.

Bruttokantorahatulot nousivat Manner-Suomessa kaikkien metsäkeskusten alueilla. Suhteellisesti eniten tulot nousivat Keski-Suomessa (+48 %), Kainuussa (+44 %) ja Kaakkois-Suomessa (+41 %). Rannikon ja Pirkanmaan metsäkeskuksissa nousu jäi 23 prosenttiin. Suurimmat kantorahatulot kertyivät Etelä-Savon (217 milj. €), Keski-Suomen (184 milj. €) ja Häme-Uusimaan (174 milj. €) metsäkeskuksissa. Yksityismetsissä hehtaarikohtaiset kantorahatulot olivat 109, ja metsäteollisuuden ja Metsähallituksen metsissä 48 euroa metsämaan hehtaarilta.

Bruttokantorahatulot palasivat taantumavuoden 2009 jälkeen ”normaalitasolle” hakkuiden lisääntymisen ja kantohintojen nousun takia. Hakkuut lisääntyivät lähes 11 miljoonalla kuutiometrillä (+26 %) edellisvuoteen verrattuna. Kantorahatulojen muodostumisen kannalta tärkeimpien puutavaralajien, mänty- ja kuusitukin, kantohinnat nousivat reaalisesti 11 ja 12 prosenttia, kun inflaatio (5,7 %) laskettiin tukkuhintaindeksin perusteella. Vuonna 2010 tukkuhintaindeksin ja elinkustannusindeksin perusteella lasketun inflaation ero oli poikkeuksellisen suuri, sillä elinkustannusindeksin perusteella inflaatio jäi 1,2 prosenttiin. Elinkustannusindeksiä käyttäen mäntytukin reaalinen kantohinta nousi 16 ja kuusitukin 17 prosenttia.

Vuonna 2010 markkina- ja kotitarvepuun lisäksi runkopuuta hakattiin energiapuuksi lämpö- ja voimalaitoksille 3,0 miljoonaa kuutiometriä eli noin kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Hakkuista valtaosa tehtiin yksityismetsistä, mutta tilastoinnissa jaottelua omistajaryhmittäin ei vielä pystytä tekemään. Myöskään energiapuun kantohinnoista ei ole luotettavaa ja kattavaa tilastotietoa. Rungoista tehdystä energiapuusta saatu kantorahatulo voi nousta jo yli 10 miljoonaan euroon. Muuta kuin runkopuuta kerättiin energiakäyttöön 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Bruttokantorahatulojen metsäkeskuksittaiset ennakkotiedot julkaistaan Metinfo Tilastopalvelussa (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus) tammi–helmikuussa ja lopulliset tiedot Metsätilastotiedotteessa ja Metinfo Tilastopalvelussa toukokuussa metsäkeskuksittaisten hakkuutilastojen ilmestymisen jälkeen.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte