METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2011, 5.12.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2011

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Epävarmoista markkinanäkymistä huolimatta lokakuun hakkuut olivat keskimääräisellä viiden miljoonan kuutiometrin tasolla. Viimevuotisiin puukauppoihin liittyi 25 prosentin verohuojennus sillä ehdolla, että hakkuut tehdään vuoden 2011 aikana.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Lokakuun hakkuut olivat hieman syyskuun hakkuita suuremmat. Lähes 80 prosenttia hakatusta puusta (4,1 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi 10 prosenttiin. Lokakuun hakkuut olivat pari prosenttia suuremmat kuin lokakuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Edelleen kuitupuun hakkuut olivat tukkipuun hakkuita suuremmat, mutta ero oli hyvin pieni, kun kuitupuun hakkuut kasvoivat edellisvuodesta 3, mutta tukkipuun hakkuut 16 prosenttia. Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli lokakuun puolivälissä noin 5 300 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 600 (näissä luvuissa ei ole mukana metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoimaa eikä kalustoa).

Myös tammi-lokakuun hakkuumäärä, 44,6 miljoonaa kuutiometriä, oli 8 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tukin hakkuissa (18,6 milj. m³) oli 9 prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa (25,6 milj. m³) 7 prosentin nousu edellisvuodesta. Hankintahakkuissa oli 13 prosentin kasvu edellisvuodesta. Tammi-lokakuun hakkuumäärä oli viisi prosenttia korkeampi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Heinäkuusta alkaa toinen kumulatiivisen hakkuumäärän seuranta. Heinä-lokakuun hakkuut, 17,1 miljoonaa kuutiometriä, olivat viisi prosenttia edellisvuotista korkeammat. Kuusen hakkuut olivat kuitenkin hieman vähentyneet. Yhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat omista metsistään 14 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Hakkuiden runsauteen vaikuttanee viime vuoden tavallista vilkkaampi puukauppa, jota siivitti 25 prosentin verohuojennus puunmyyntituloista. Huojennuksen ehtona oli kuitenkin, että kaupatut leimikot täytyy hakata kuluvan vuoden aikana. Puuta hankitaan myös ulkomailta. Tammi-elokuun raakapuun tuonti oli edellisvuoden tasolla, kasvua oli havukuitupuun tuonnissa. Puunhankinta kasvattaa tänä vuonna valmiin puutavaran varastoja.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte