METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2011, 9.11.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Syyskuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuussa yksityismetsien hakkuutahti hidastui ja yhtiöiden ja valtionmetsien vilkastui vuodentakaiseen verrattuna.

Syyskuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta ylitti vielä edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvon.

Syyskuussa 78 prosenttia hakkuista eli 3,8 miljoonaa kuutiometriä kertyi yksityismetsistä. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna hakkuut supistuivat yhdeksän prosenttia. Yksityismetsien pystykauppojen puuta hakattiin 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin keskimääräistä* enemmän. Hankintakauppojen puumäärä, runsaat 0,4 miljoonaa kuutiometriä, oli 15 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuut jatkuivat vilkkaina ja korjuumäärä nousi yli 40 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Valtionmetsien ja yhtiöiden metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä (1,0 milj. m³) ylitti 14 prosentilla edellisvuoden määrän ja 11 prosentilla keskimääräiset hakkuut.

Syyskuussa havutukkeja hakattiin edelleen runsaasti, kaikkiaan 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuun hakkuumäärä, 2,5 miljoonaa kuutiometriä, oli 13 prosenttia keskimääräistä suurempi. Mäntykuitupuuta korjattiin 1,3 miljoonaa kuutiometriä eli noin viidenneksen enemmän kuin syyskuussa keskimäärin. Lehtikuitupuun hakkuumäärä kasvoi myös noin viidenneksen ollen 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuusikuitupuun hakkuut (0,7 milj. m³) puolestaan jäivät viisi prosenttia keskimääräistä pienemmiksi.

Puunkorjuussa työskenteli syyskuussa 5 800 henkilöä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 2 000 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte