METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2011, 4.10.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 5,0 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut jatkuivat elokuussa keskimääräistä vilkkaampina. Havutukkien hakkuumäärä nousi vuoden korkeimmaksi.

Elokuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla hakkuumäärä elokuussa on ollut keskimäärin 4,3 miljoonaa kuutiometriä.

Elokuun hakkuista kolme neljäsosaa eli 3,7 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Pystykauppojen puuta hakattiin 3,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä nousi puolestaan neljänneksen keskimääräistä suuremmaksi, 0,4 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuita tehtiin edelleen vilkkaaseen tahtiin ja elokuussa niistä kertyi puuta noin kolmannes keskimääräistä enemmän. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista ja 28 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Elokuussa hakattiin tukkipuuta 2,3 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Havutukkien kysyntä oli hyvä ja niiden määrä nousi vuoden korkeimmaksi. Mänty- ja kuusitukkien hakkuumäärä yhteensä (2,2 milj. m³) oli 12 prosenttia edellisvuotista ja 3 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kuitupuista eniten hakattiin mäntyä, 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 18 prosenttia edellisvuotista ja 31 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Puunkorjuusta huolehti elokuussa 5 000 henkilöä runsaan 1 500 hakkuukoneen ja noin 1 600 metsätraktorin avulla.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte