METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 35/2011, 31.8.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,0 miljoonaa kuutiometriä

Heinäkuussa tukkipuun hakkuut vähenivät ja kuitupuun lisääntyivät vuodentakaiseen verrattuna.

Heinäkuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli hivenen eli yhden prosentin edellisvuotista suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla heinäkuun hakkuumäärä on ollut keskimäärin* 2,1 miljoonaa kuutiometriä, johon verrattuna nyt hakattu määrä oli kolme prosenttia pienempi.

Yksityismetsistä kertyi heinäkuussa puuta 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Huhti-kesäkuussa yksityismetsissä tehtiin hakkuita keskimääräistä enemmän, mutta nyt hakkuumäärä jäi keskimääräistä pienemmäksi. Yksityismetsien hankintakauppojen puuta tosin kertyi tavanomaista enemmän eli runsaat 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli 1,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhdeksän prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä kasvoi reippaasti keskimääräistä suuremmaksi. Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yhden prosentin edellisvuotista ja 11 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Heinäkuussa tukkipuun hakkuumäärä, 0,7 miljoonaa kuutiometriä, jäi neljänneksen keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuuta sen sijaan kertyi 1,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 14 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Puunkorjuussa työskenteli heinäkuussa 3 700 henkilöä eli 100 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita ja metsätraktoreita oli työmailla noin 1 200 kappaletta kumpiakin.

Vuoden 2011 tammi-heinäkuun markkinahakkuiden kertymä oli kaikkiaan 29,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärää suurempi. Tukkipuuta hakattiin 11,6 ja kuitupuuta 17,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 11 ja kuitupuun 9 prosenttia vuodentakaista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte