METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2011, 12.8.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 3,6 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien hakkuutahti säilyi hyvänä kesäkuussa. Yhtiöiden ja valtion metsien hakkuutyömailla hiljaisempaa.

Kesäkuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 26 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Hakkuiden tilastohistoriassa tätä enemmän on kesäkuussa hakattu vain vuonna 2007.

Hakkuumäärän kasvu on peräisin yksityismetsien hakkuista. Huhtikuusta lähtien yksityismetsistä on hakattu puuta enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Kesäkuussa yksityismetsistä hakattu puumäärä (2,8 milj. m³) oli reilun neljänneksen keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puumäärä nousi kolmanneksen keskimääräistä suuremmaksi eli 2,2 miljoonaan kuutiometriin. Hankintakauppojen puuta vastaanotettiin 0,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin kesäkuussa puuta yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista pienempi ylittäen kuitenkin keskimääräiset hakkuut 18 prosentilla.

Kesäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,5 ja kuitupuuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 16 ja kuitupuun 32 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Päättyneen hakkuuvuoden (heinäkuu 2010-kesäkuu 2011) kertymä oli kaikkiaan 54,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 18 prosenttia edellisen hakkuuvuoden kertymää suurempi. Tukkipuuta kertyi 22,6 ja kuitupuuta 31,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 8 prosenttia kymmenen edeltävän hakkuuvuoden keskiarvoa pienempi ja kuitupuun määrä puolestaan 12 prosenttia keskiarvoa suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte