METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2011, 6.7.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuut 3,7 miljoonaa kuutiometriä

Hyvä hakkuutahti nosti markkinapuun määrän neljänneksen keskimääräistä suuremmaksi. Mäntyä hakattiin nyt enemmän kuin kertaakaan aiemmin toukokuussa 2000-luvulla.

Toukokuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 18 prosenttia edellisvuotista ja 24 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla toukokuussa on hakattu puuta tätä enemmän vain vuonna 2007.

Hakatusta puumäärästä 2,8 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Määrä oli neljänneksen edellisvuotista ja viidenneksen keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puuta hakattiin yhteensä 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 28 prosenttia vuodentakaista suurempi. Hankintapuuta vastaanotettiin 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, kaikkiaan 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin toukokuussa puuta yhteensä hieman alle miljoona kuutiometriä. Määrä oli kolmanneksen suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Toukokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukkien että kuitupuun määrät olivat 18 prosenttia edellisvuotista suuremmat. Etenkin männyn hakkuut kasvoivat voimakkaasti. Mäntytukkeja hakattiin 0,9 ja mäntykuitupuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Mäntytukkien määrä oli peräti 47 prosenttia ja mäntykuidunkin 33 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Puunkorjuussa työskenteli toukokuussa 5 200 henkilöä eli 700 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita oli työmailla 1 800 kappaletta, kun vuotta aiemmin niitä oli 320 konetta vähemmän.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte