METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2011, 9.6.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa. Korjuumäärä nousi kahdeksan prosenttia keskimääräistä suuremmaksi.

Huhtikuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 8 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Kokonaishakkuumäärästä 78 prosenttia eli 3,7 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä hakatusta puusta. Määrä oli 16 prosenttia edellisvuotista suurempi. Pystykauppojen puumäärä oli 2,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin viidenneksen keskimääräistä enemmän. Hankintakaupoista vastaanotettiin puuta kolmanneksen vähemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin, yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli huhtikuussa 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaiseen verrattuna määrä oli neljä prosenttia suurempi. Kevään mittaan varsinkin metsäteollisuusyhtiöt ovat voimakkaasti lisänneet hakkuita omissa metsissään: huhtikuussa niistä hakattiin puuta 43 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Huhtikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli viisi ja kuitupuun kahdeksan prosenttia keskimääräistä suurempi. Havutukkien ja etenkin mäntytukkien korjuumäärät jatkoivat kasvuaan. Mäntytukkien määrä (0,9 milj. m³) oli 29 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia keskimääräistä suurempi. Myös mäntykuitupuun kysyntä oli hyvä ja sen hakkuumäärä (1,3 milj. m³) oli 14 prosenttia edellisvuotista ja 12 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Puunkorjuussa työskenteli huhtikuussa 4 900 henkilöä eli 1 100 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita oli työmailla 1 500 kappaletta, kun vuotta aiemmin koneita oli 300 vähemmän.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte