METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2011, 12.5.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Maaliskuussa hakkuita tehtiin hieman keskimääräistä vilkkaampaan tahtiin ja hakkuumäärä oli yli miljoona kuutiometriä suurempi kuin edellisessä kuussa.

Maaliskuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja kaksi prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsien hakkuut nousivat 4,9 miljoonaan kuutiometriin eli seitsemän prosenttia suuremmiksi kuin vuotta aiemmin. Pystykaupoista kertyi puuta yhtä paljon kuin maaliskuussa keskimäärin eli 4,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä (0,9 milj. m³) oli 28 prosenttia vuoden­takaista suurempi, mutta jäi lähes viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuita tehtiin reilusti keskimääräistä enemmän. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin maaliskuussa puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kolme prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Mänty- ja kuusitukkeja hakattiin yli miljoona kuutiometriä kumpaakin. Vuodentakaiseen verrattuna mäntytukkien määrä kasvoi 21 ja kuusitukkien kuusi prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 3,7 miljoonaa kuutiometriä eli neljä prosenttia enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin. Mäntykuitupuun määrä (1,6 milj. m³) kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Sekä kuusi- että lehtikuitupuuta hakattiin noin miljoonaa kuutiometriä; kuusikuitupuun määrä kasvoi neljä prosenttia ja lehtikuitupuun määrä supistui neljä prosenttia edellisvuodesta.

Puunkorjuussa työskenteli maaliskuussa 5 900 henkilöä eli 500 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita oli työmailla 1810 kappaletta, kun vuotta aiemmin koneita oli 150 vähemmän.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte