METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 12/2011, 6.4.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuut 4,8 miljoonaa kuutiometriä

Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko maassa. Tästä huolimatta hakkuita tehtiin hieman vilkkaammin kuin vuosi sitten.

Helmikuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi jääden kuitenkin seitsemän prosenttia keskimääräistä* pienemmäksi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla helmikuun hakkuut ovat pääsääntöisesti olleet reilusti yli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä (3,2 milj. m³) jäi 9 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Hankintakauppapuun määrä (0,7 milj. m³) puolestaan supistui 18 prosenttia keskimääräiseen verrattuna.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuumäärä oli puolta suurempi kuin keskimäärin. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin helmikuussa puuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia edellisvuotista vähemmän, mutta kuitenkin 18 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Helmikuussa hakattiin tukkipuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi 14 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Mänty- ja kuusitukkeja hakattiin 0,9 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Vuodentakaiseen verrattuna mäntytukkien määrä kasvoi 22 prosenttia ja kuusitukkien pieneni kaksi prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia vähemmän kuin helmikuussa keskimäärin. Mäntykuitupuun määrä (1,2 milj. m³) kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Sekä kuusi- että lehtikuitupuuta hakattiin 0,8 miljoonaa kuutiometriä; kuusikuitupuun määrä supistui prosentin ja lehtikuitupuun 6 prosenttia edellisvuodesta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte