METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2011, 9.3.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Tammikuussa hakkuut jäivät keskimääräistä pienemmiksi. Viime vuoden lopusta hakkuutahti vilkastui yksityismetsissä, mutta hiljeni huomattavasti yhtiöiden ja valtion metsissä.

Tammikuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä neljä prosenttia keskimääräistä* vähemmän. Vuodentakaiseen, hakkuutahdiltaan tosin hiljaiseen tammikuuhun verrattuna nyt hakattu määrä oli 12 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,5 miljoonaa kuutiometriä (15%) enemmän kuin edellisessä kuussa. Edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuisiin verrattuna yksityismetsien puumäärä jäi viisi prosenttia pienemmäksi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,4 ja hankintakauppojen puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä pieneni tammikuussa reippaasti sekä vuoden loppuun että keskimääräiseen verrattuna. Yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin puuta yhteensä 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viidenneksen keskimääräistä vähemmän. Edeltävän kuukauden korjuumääriin verrattuna mäntytukkien määrä kasvoi 11 ja kuusitukkien 5 prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 2,9 miljoonaa kuutiometriä eli 9 prosenttia enemmän kuin tammikuussa keskimäärin. Mäntykuitupuun määrä pieneni 5 prosenttia edellisestä kuukaudesta, mutta kuusikuitupuun määrä kasvoi 14 ja lehtikuitupuun 18 prosenttia.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 2001-2010.

Kuvat 1-2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte