METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 5/2011, 2.2.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa markkinahakkuiden tahti hidastui ja hakkuumäärä jäi reilut miljoona kuutiometriä marraskuun määrää pienemmäksi. Vuonna 2010 hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 51,7 miljoonaa kuutiometriä.

Joulukuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista enemmän. Keskimääräisiin* joulukuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä jäi neljä prosenttia pienemmäksi.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotista enemmän. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli 12 prosenttia pienempi. Pystykauppojen puuta kertyi 2,8 ja hankintakauppojen puuta 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat omista metsistään yhteensä lähes miljoona kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 17 prosenttia edellisvuotista pienempi ylittäen kuitenkin keskimääräiset hakkuut 39 prosentilla.

Joulukuun hakkuista oli tukkipuuta 1,6 ja kuitupuuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 28 prosenttia keskimääräistä pienempi ja kuitupuun määrä puolestaan 15 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2010 tammi-joulukuun hakkuiden kertymä oli 51,7 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä oli 10,3 miljoonaa kuutiometriä eli 25 prosenttia edellisen vuoden ennakkotilaston mukaista hakkuumäärää suurempi. Keskimääräisiin 2000-luvun hakkuisiin verrattuna hakkuumäärä oli kaksi prosenttia pienempi. Yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta 40,4 miljoonaa kuutiometriä, josta 84 prosenttia (34,0 milj. m³) kertyi pystykaupoista ja 16 prosenttia (6,4 milj. m³) hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 11,3 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2010 hakkuista oli tukkipuuta 21,4 ja kuitupuuta 29,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 14 prosenttia pienempi ja kuitupuun määrä 7 prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 2000-2009.
** Ennakkoarvio.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 029 532 5441, email: tilasto@metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 029 532 2000, sähköposti: info@metla.fi

Metsätilastotiedotteet liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte