METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2011, 14.1.2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2010

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 5,8 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut vilkastuivat marraskuussa. Puuta korjattiin 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaikkien marraskuiden ennätys hakkuiden tilastointihistorian aikana. Lokakuuhun verrattuna hakkuumäärä nousi miljoonalla kuutiometrillä.

Marraskuussa 2010 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 38 prosenttia vuodentakaista ja 13 prosenttia keskimääräistä* enemmän. Marraskuussa tehtiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Marraskuun korjuumäärien kasvu oli peräisin yksityismetsistä, joissa hakkuut kasvoivat puolella viimevuotisesta 4,7 miljoonaan kuutiometriin. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna määrä oli kymmenen prosenttia suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 4,1 ja hankintakauppapuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärä oli kymmenen prosenttia ja hankintapuun määrä viisi prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat omista metsistään yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista pienempi ylittäen kuitenkin keskimääräiset hakkuut 28 prosentilla.

Marraskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,7 ja kuitupuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuuta kertyi saman verran kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Kuitupuun määrä puolestaan oli neljänneksen keskimääräistä suurempi. Tukeiksi hakattiin eniten kuusta (1,4 milj.m³) ja kuitupuulajeista kertyi eniten mäntykuitupuuta (1,5 milj.m³).

Hakkuutyömailla työskenteli marraskuussa 4 900 työntekijää ja reilut 1 500 hakkuukonetta.

Vuoden 2010 tammi–marraskuun hakkuiden kertymä oli 47,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 27 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää suurempi ja kaksi prosenttia keskimääräistä pienempi. Joulukuussa on 2000-luvulla hakattu puuta keskimäärin 4,7 miljoonaa kuutiometriä ja pienimmillään 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuussa 2010 hakkuista kertyy puuta syyskuukausien tapaan eli pääsääntöisesti vähintään keskimääräisen verran, nousee koko vuoden hakkuumäärä reippaasti yli 51 miljoonan kuutiometrin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 2000–2009.

Kuvat 1-3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte