METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 47/2010, 9.12.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin Suomeen syyskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuun puun tuonti päätyi 1,3 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä on ollut koko vuoden kasvussa. Marraskuussa WTO-jäsenyysneuvotteluiden yhteydessä Venäjä sopi puutulliensa merkittävästä alentamisesta jäsenyyden toteutuessa. Päätös lisännee jatkossa venäläisen puun tuontia Suomeen.

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 1,3 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli suurin kuluvana vuonna, ja puun tuonti onkin ollut kasvussa. Syyskuussa tuodusta puusta 55 prosenttia oli peräisin Venäjältä ja 26 prosenttia Baltian maista. Puutavaralajeista syyskuussa tuotiin eniten haketta (0,5 milj. m³).

Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Suomeen tuotiin 8,9 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Puutavaralajeista tuotiin eniten haketta (3,1 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,9 milj. m³). Muiden puutavaralajien tuonti jäi selvästi näitä kahta vähäisemmäksi. Puun tuonnin lisäys muodostui kuitupuusta ja hakkeesta, sillä tukkia tuli maahan edellisvuotista vähemmän.

Puun tuonnista tammi–syyskuussa 60 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 19 prosenttia ja Viron 12 prosenttia.

Venäjän puutulleilla on ollut voimakas vaikutus itärajan takaa Suomeen tulevaan puuvirtaan. Marraskuussa Venäjä lupasi WTO-jäsenyysneuvottelujen yhteydessä poistaa asteittain vientimaksut maasta vietäviltä raaka-aineilta. Tullien aleneminen astuu voimaan, jos Venäjän WTO-jäsenyys toteutuu. Tämä alentaisi merkittävästi Venäjältä Suomeen tuotavan puun tulleja. Venäjän puutullit ovat vaikuttaneet erityisesti Itä-Suomen metsäteollisuuden puunhankintaan.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin syyskuussa 1,0 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita ulkomaille. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 20 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta on kasvanut Suomen talouden elpyessä taantumasta.

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi 8,0 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Vaikka kasvua edellisvuodesta oli 21 prosenttia, metsäteollisuuden viennin reaaliarvo oli kuitenkin viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi.

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 81 prosenttia kertyi massa- ja paperiteollisuuden tuotteista ja loput 19 prosenttia puutuoteteollisuuden tuotteista. Sahatavaran kohdalla sekä viennin määrä että vientihinnat olivat selvästi edellisvuotista korkeammalla tasolla. Massassa vientihintojen nousu taittui ja hinnat olivat syyskuussa selvässä laskussa. Massan hintataso oli kuitenkin edelleen selvästi viime vuotista korkeampi ja viety määräkin 52 prosenttia suurempi. Paperin vientimäärä oli kasvanut 18 prosentilla edellisvuodesta, mutta vientihinnat olivat edelleen alhaalla.

Kuvat 1-4.

Kuva 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte