METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2010, 15.10.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi Suomen koko tavaravientiä nopeammin

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi tammi–heinäkuussa 6,1 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti 21 prosentilla edellisvuodesta eli selvästi nopeammin kuin Suomen koko tavaravienti.

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 1,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tuonti on lisääntynyt selvästi alkuvuodesta, ja kesä- ja heinäkuu olivatkin kuluvan vuoden kuukausista vilkkaimmat tuonnin suhteen. Viime vuonna puun tuonti pysytteli koko ajan noin 0,8 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhdissa, joten myös siihen verrattuna puuvirta rajan yli on kasvanut selvästi.

Tammi–heinäkuun puun tuonti ylsi 6,3 miljoonaan kuutiometriin. Vaikka parin vuoden takaisista puun tuontilukemista ollaan vielä kaukana, tammi–heinäkuun tuonti oli kuitenkin neljänneksen suurempaa kuin vuosi sitten. Venäläisen puun osuus kumulatiivisesta tuonnista oli 61 prosenttia, latvialaisen 19 prosenttia ja virolaisen 13 prosenttia.

Hake oli tammi–heinäkuussa eniten maahan tuotu puutavaralaji, ja sitä tuli rajan yli yhteensä 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Koivukuitupuun tuonti (2,0 milj. m³) on viimevuotisen pudotuksen jälkeen kuitenkin kirinyt jo lähes tasoihin hakkeen kanssa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin heinäkuussa Suomesta 0,9 miljardin euron arvosta. Vienti on maaliskuuta lukuun ottamatta ylittänyt jokaisena kuluvan vuoden kuukautena edellisvuotiset lukemat. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo tammi–heinäkuussa päätyi 6,1 miljardiin euroon kasvaen 21 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo on kasvanut kuluvana vuonna selvästi nopeammin kuin Suomen koko tavaraviennin arvo, joka kasvoi reaalisesti vain 6 prosentilla.

Sahatavaran vientihinnat olivat heinäkuussa selvästi korkeammat kuin vuosi sitten. Mäntysahatavarasta maksettiin 203 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarasta 197 euroa kuutiometriltä. Valkaistun sulfaattisellun vientihinta on ollut koko kuluvan vuoden jyrkässä nousussa, ja heinäkussa se ylsi jo 667 euroon tonnilta. Papereiden hinnat ovat pysytelleet sitkeästi alhaalla, vaikka heinäkuussa niissäkin oli nähtävissä hienoista nousua. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli heinäkuussa 632 euroa tonnilta ja päällystetyn 676 euroa tonnilta.

Kuvat 1-4.

Kuva 5-7.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte