METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2010, 8.9.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti

Puun tuonti Suomeen on noussut tasaisesti koko alkuvuoden, ja kesäkuussa määrä ylsi jo 1,2 miljoonaan kuutiometriin. Alkuvuonna tärkein tuotu puutavaralaji oli hake. Metsäteollisuustuotteiden vienti on myös piristynyt selvästi edellisvuodes

Puu

Kesäkuussa Suomeen tuotiin 1,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä ulkomaista puuta. Puun tuonti lisääntyi tasaisesti koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Kesäkuun tuontimäärä jäi enää 18 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Puun kumulatiivinen tuonti ensimmäisellä vuosipuoliskolla päätyi 5,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 20 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 37 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Puun tuonnin lisääntymisestä huolimatta takavuosien lukemista ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Alkuvuoden tuonnista 63 prosenttia (3,2 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Venäjän osuus tuontipuusta oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Seuraavaksi eniten – 1,0 miljoonaa kuutiometriä – puuta tuli Latviasta. Latvian osuus tuontipuusta ylsi 18 prosenttiin, ja osuus kasvoi vuoden takaisesta 6 prosenttiyksiköllä. Viron puuta tuli 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Sen osuus tuonnista oli 12 prosenttia (kasvua +3 prosenttiyksikköä).

Tärkein tuotu puutavaralaji vuoden alkupuoliskolla on ollut hake, jota on tullut maahamme jo 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkeen tuonti on ollut kuluvana vuonna selvästi vilkkaampaa kuin jopa puun tuonnin huippuvuosina 2000-luvulla. Seuraavaksi eniten Suomeen tuli koivukuitupuuta, jonka määrä ylsi 1,6 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli kesäkuussa 0,95 miljardia euroa. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin suuruusluokka on pysynyt toisella vuosineljänneksellä lähes vakiona ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisempien lukemien jälkeen.

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla reaalisesti 5,1 miljardin euron arvosta (defl atointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Niiden viennin reaaliarvo kasvoi 20 prosentilla edellisvuodesta. Kasvusta huolimatta metsäteollisuustuotteiden vienti jäi kuitenkin viidenneksen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Puutuoteteollisuudessa viennin arvon kasvuun vaikuttivat selvästi viime vuodesta lisääntyneet vientimäärät. Sahatavaralla vientihinta oli alkuvuonna korkeampi kuin vuosi sitten, mutta vanerin hinta oli heikentynyt vuoden takaisesta.

Myös massa- ja paperiteollisuudessa vientimäärät olivat kasvaneet selvästi edellisvuodesta. Vaikka sellun hinta on ollut kuluvana vuonna jyrkässä nousussa, papereiden hinnat eivät ole lähteneet ylöspäin. Papereiden hintataso onkin selvästi alhaisempi kuin 2000-luvun alkupuolella.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte