METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2010, 6.8.2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2010

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ylitti toukokuussa pitkästä aikaa miljoonan kuutiometrin rajan

Puun kuukausituonti ylitti toukokuussa miljoonan kuutiometrin rajan ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen. Metsäteollisuustuoteiden vienti oli edelleen kasvussa.

Puu

Suomeen tuotiin toukokuussa 1,0 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Viimeksi miljoonan kuutiometrin raja rikkoutui vuoden 2008 joulukuussa. Puun tuonti on ollut koko alkuvuoden ajan kasvussa.

Tammi–toukokuussa puun kumulatiivinen tuonti ylsi 4,0 miljoonaan kuutiometriin lisääntyen 10 prosentilla vuoden takaisesta. Kasvaneesta puun tuonnista huolimatta huippuvuosien lukemiin on vielä matkaa, sillä alkuvuoden tuontimäärä jäi peräti 42 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi.

Alkuvuoden tuonnista 2,6 miljoonaa kuutiometriä oli lähtöisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta saapui Latviasta (0,7 milj. m³), Virosta (0,4 milj. m³) ja Ruotsista (0,1 milj. m³). Venäläisestä puusta 42 prosenttia oli haketta, 32 prosenttia koivukuitupuuta ja 10 prosenttia tukkia. Baltian maista tuotiin Suomeen lähinnä kuitupuuta ja haketta mutta ei juuri laisinkaan tukkia.

Suomesta vietiin tammi–toukokuussa 0,5 miljoonaa kuutiometriä puuta ulkomaille. Määrä oli varsin tavanomainen vaikka supistuikin 16 prosentilla vuoden takaisesta. Puusta 73 prosenttia meni Ruotsiin ja 16 prosenttia Egyptiin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin toukokuussa Suomesta 1,0 miljardin euron arvosta. Huhti- ja toukokuu olivat alkuvuoden vilkkaimmat kuukaudet metsäteollisuustuotteiden viennin suhteen, ja metsäteollisuuden vienti onkin kääntynyt edellisvuoteen verrattuna kasvuun.

Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo ylsi tammi–toukokuussa 4,1 miljardiin euroon lisääntyen 17 prosentilla viimevuotisesta. Edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa oltiin kuitenkin 25 prosenttia jäljessä. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvoa painoi alaspäin lähinnä paperin ja kartongin pitkään matalalla pysytellyt hintataso. Aikakauslehti- ja hienopapereiden hinnat kohosivat muutaman kuukauden ajan vuosien 2008/09 vaihteen tienoilla, mutta sen jälkeen hinnat ovat liukuneet uudelleen alaspäin. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvon kohoaminen johtuukin viennin määrien lisääntymisestä. Sahateollisuudessa sahatavaran hinta oli alimmillaan vuoden 2009 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen hinnat nousivat puolisen vuotta ja vakiintuivat sitten nykytasolleen. Mäntysahatavarasta maksettiin toukokuussa 193 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarasta 189 euroa kuutiometriltä.

Kuvat 1-5.

Kuva 6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte